Kupię udziały w nieruchomości

1,00

Kraków, ul.Balicka 93A

Mieszkanie lub inna nieruchomość została podzielona?
Przypadła Ci tylko ułamkowa część majątku?
Odkupimy Twój udział w spadku lub we współwłasności.
Proszę o kontakt pod numerem tel: 571-360-354
E-mail: ewelina.swietek@citihaus.pl

 

Zdjęcia (1)