Kolejne 3 mln zł do dyspozycji pilan

  • 13.06.2017, 20:27 (aktualizacja 13.06.2017 20:36)
  • J K
Kolejne 3 mln zł do dyspozycji pilan
Ruszył kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie, w którym mogą wziąć udział osoby, które w tym roku będą miały ukończone 16 lat potrwa do 14 lipca. O tym jak pilanie zagospodarują przekazane im 3 mln zł dowiemy się na przełomie lipca i sierpnia.

Spośród 177 propozycji - jakie dotarły do Urzędu Miasta – do dalszego etapu  przeszło 106 zadań (24 zadania małe i 82 zadania osiedlowe). Łączna wartość tych  projektów wynosi blisko 21 mln zł. Lista projektów dostępna jest na www.konsultacjespoleczne.pila.pl, www.pila.pl  w punkcie obsługi klienta Urzędu Miasta Piły i w filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana. 

Tradycyjnie najwięcej zadań do wyboru zlokalizowane jest na: Osiedlu Górne (28), Osiedlu Koszyce (22) i na Zamościu (17). Najmniej propozycji znajduje się na Gładyszewie (2), Motylewie (2) i Jadwiżynie (5). Wśród propozycji znalazły się m.in. parkingi, chodniki, place zabaw, siłownie zewnętrzne  i infrastruktura rowerowa.

Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Każda uprawniona osoba ma do dyspozycji 5 głosów na zadania małe (po jednym głosie na zadanie) i 5 głosów na zadania osiedlowe (po jednym głosie na zadanie). Aby zagłosować należy skorzystać z jednej z dwóch metod głosowania: za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub w sposób tradycyjny - głosowanie w Urzędzie Miasta Piły i filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana. Tam dostępne są karty do głosowania i urny.

 

Do realizacji przyjęte będą te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego.

 

Bartosz Mirowski

 

LISTA ZADAŃ MAŁYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH

PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018

 

OSIEDLE GŁADYSZEWO

MGL-01

Utwardzenie terenu placu zabaw wraz z montażem dodatkowej lampy oświetlającej siłownię zewnętrzną.

MGL-02

Zainstalowanie w Pile przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych.

 

OSIEDLE GÓRNE

MGO-01

Montaż trzech progów zwalniających na ul. Armii Ludowej.

MGO-02

Remont schodów przy baszcie przy skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Chopina.

MGO-03

Budowa chodnika przy bloku Matwiejewa 25-37 od wiaty śmietnikowej do schodów w stronę parku.

MGO-04

Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Konarskiego bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych.

MGO-05

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku przy ul. Złotej.

MGO-06

Przebudowa chodnika przechodzącego przez cmentarz przy ul. Salezjańskiej.

MGO-07

Instalacja tablic informacyjnych z patronami ulic w Pile.

 

OSIEDLE JADWIŻYN

MJA-01

Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka.

MJA-02

Zainstalowanie na przejściu dla pieszych przy ul. Królowej Jadwigi bezpiecznego i inteligentnego przejścia dla pieszych.

 

OSIEDLE KOSZYCE

MKO-01

  Budowa chodnika wzdłuż ulicy Małe Błonia Nad Łąkami.

MKO 02

Budowa nad rzeką Gwdą siłowni zewnętrznej.

 

OSIEDLE MOTYLEWO

MMO-01

Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą.

 

OSIEDLE PODLASIE

MPO-01

Budowa nawierzchni chodnika z ul. Rodakowskiego (między nr 67 i 69) do ul. Lelewela.

 

OSIEDLE STASZYCE

MST-01

Rozbudowa zatoki autobusowej przy Zespole Szkół nr 1 .

MST-02

Instalacja oświetlenia przy ul. Margonińskiej 2-18.

 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

MSR-01

Budowa osiedlowego placu zabaw przy al. Niepodległości na działce nr 367/19.

MSR-02

Rewitalizacja skweru położonego pomiędzy domem handlowym i zabudowaniami przy pl. Konstytucji 3 Maja - działka 365.

MSR-03

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 6 w Pile.

 

OSIEDLE ZAMOŚĆ

MZA-01

Zamontowanie kratki przeciwdeszczowej wraz z remontem wjazdu koło poczty.

MZA-02

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Tucholskiej. Na wysokości ul. Chałubińskiego oraz ulicy Malczewskiego

MZA-03

Remont ciągu pieszego przy ul. Grabowej.

MZA-04

Przebudowa chodnika przy Przedszkolu nr 15.

 

LISTA ZADAŃ OSIEDLOWYCH WYBRANYCH DO KONSULTACJI W RAMACH

PILSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018

 

OSIEDLE GÓRE

OGO-01

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Norwida.

OGO-02

Budowa zejścia do lasu przy ul. Mickiewicza na wysokości ul. Tetmajera.

OGO-03

Budowa chodnika wzdłuż ul. Władysława IV.

OGO-04

Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7.

OGO-05

Przebudowa zejścia ze skarpy od ul. Kopernika do ul. Chopina.

OGO-06

Przebudowa ogrodzenia Przedszkola nr 12 przy ul. Mikołaja Reja.

OGO-07

Wyznaczenie zatoki autobusowej przy ul. Wyspiańskiego pomiędzy ul. Konarskiego a ul. Wyszyńskiego.

OGO-08

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.

OGO-09

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem dojazdu do budynku przy ul. Żeromskiego 24-26 (sięgacz).

OGO-10

Budowa chodnika i parkingu wzdłuż ul. Wyspiańskiego (od placu 9 Maja do ul. Wyszyńskiego.

OGO-11

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Kondratowicza.

OGO-12

Wymiana ogrodzenia Publicznego Przedszkola nr 13 przy ulicy Kraszewskiego.

OGO-13

Instalacja oświetlenia wraz z trybunami i systemem nawadniania na boisku treningowym przy Stadionie MOSiR.

OGO-14

Budowa chodnika wzdłuż ul. Matwiejewa.

OGO-15

 

Przebudowa nawierzchni sięgacza ul. Matwiejewa od bloku 25-35 do schodów w kierunku ul. Chopina (działka 1401).

OGO-16

Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - ul. Ceglana.

OGO-17

Budowa miejsc parkingowych oraz modernizacja postoju TAXI wraz z chodnikiem przy Al. Wojska Polskiego.

OGO-18

Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Trentowskiego.

OGO-19

Zmiana nawierzchni chodników przy placu zabaw przy ul. Złotej (za kościołem).

OGO-20

Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego.

OGO-21

Dostosowanie istniejących na terenie Osiedla Górne obiektów sportowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

OSIEDLE JADWIŻYN

OJA-01

Osiedle Jadwiżyn - Rewitalizacja przestrzeni położonej w okolicy Gwdy (al. Wyzwolenia, ul. Dąbrowskiego, skarpa wału przeciwpowodziowego).

OJA-02

Przebudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi.

OJA-03

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od końca ul. Dąbrowskiego do mostu łokietka (odcinek wzdłuż ogródków działkowych).

 

OSIEDLE KOSZYCE

OKO-01

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Kasztelańska-Staropolska-Wenedów działka 95/10 i 95/2.

OKO-02

Budowa ciągu pieszego przy ul. Książęcej.

OKO-03

Budowa zielonego parkingu przy ul. Staropolskiej.

OKO-04

Budowa ulicy Nowej od ul. Wspólnej do istniejącego odcinka ul. Nowej.

OKO-05

Uzupełnienie placu zabaw  przy ul. Wiosennej o nowe elementy.

OKO-06

Uzupełnienie placu zabaw  przy ul. Kazimierza Wielkiego o nowe elementy.

OKO-07

Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Królewskiej jednostronnie.

OKO-08

Budowa drogi wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Miłej.

OKO-09

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Koszyce.

OKO-10

Budowa drogi wzdłuż ul. Wiśniowej.

OKO-11

Budowa drogi wzdłuż ul. Poprzecznej i części ul. Kalinowskiego.

OKO-12

Budowa drogi i ciągu pieszego wzdłuż ul. Zakątek.

OKO-13

Wykonanie i budowa wiaty ogniskowo-grillowej nad Gwdą.

OKO-14

Wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej w ul. Różana Droga.

OKO-15

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiosennej.

OKO-16

Budowa wiaty ogniskowo-grillowej Nad Zalewem Koszyckim.

OKO-17

Budowa drogi wzdłuż ul. Szlacheckiej.

OKO-18

Budowa drogi wzdłuż ul. Podleśnej.

OKO-19

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Promienną z Kazimierza Wielkiego.

OKO-20

Budowa ronda na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul, K. Wielkiego.

 

OSIEDLE MOTYLEWO

OMO-01

 Budowa ul. Kukułczej pomiędzy ul. Sowią i Orlą z wjazdami do posesji.

 

OSIEDLE PODLASIE

OPO-01

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Lelewela.

OPO-02

Budowa na placu zabaw przy ulicy Stańczyka mini boiska o wymiarach 25x15m.

OPO-03

Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

OPO-04

Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Składowej.

OPO-05

Modernizacja bieżni sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile.

OPO-06

Budowa małego boiska do gier zespołowych przy ul. Lelewela.

OPO-07

Przebudowa ul. Lutyckiej od nr12-26 w zakresie budowy drogi serwisowej (ciąg pieszo-jezdny).

OPO-08

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Lutyckiej.

OPO-09

Budowa drogi wzdłuż ulicy Ksawerego Działyńskiego.

 

OSIEDLE STASZYCE

OST-01

Budowa na cmentarzu komunalnym multimedialnego infokiosku.

OST-02

Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej (działka 192/32 o 0025) oraz przy ul. Cichej (działka nr 799 o. 0025).

OST-03

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wysokiej.

OST-04

Przebudowa chodnika i podjazdów do nieruchomości z numerami przypisanymi do ul. Obornickiej, wymiana nawierzchni podjazdów do nieruchomości z numerami porządkowymi przypisanymi do Al. Poznańskiej (na wysokości ul. Obornickiej między skrzyżowaniami z ul. Cichą a Miedzianą ) od strony ul. Obornickiej.

OST-05

Przebudowa terenu zielonego przy ul. Kolejowej i Kościuszki.

 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

OSR-01

Plac zabaw bez barier - zamontowanie piaskownicy, karuzeli i huśtawek dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw w Parku na Wyspie.

OSR-02

Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul Żeleńskiego od numeru 129-123C.

OSR-03

Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Niemcewicza.

OSR-04

Przebudowa ogrodu w Przedszkolu nr 3 w Pile.

OSR-05

Rewitalizacja parkingu w kwartale ulic Budowlanych, Jana Pawła II, Wodnej i Piekarskiej.

OSR-06

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Bohaterów Stalingradu (działka nr 624).

OSR-07

Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi przy Al. Niepodległości na działce 130/2.

OSR-08

Przebudowa alejek w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica.

OSR-09

Przedłużenie drogi dla rowerów i pieszych na Bulwarach Chatellerault po stronie Szkoły Policji do Mostu Zygmunta Starego.

 

OSIEDLE ZAMOŚĆ

OZA-01

Przebudowa terenu przy ul. Okólnej 19-23

OZA-02

Przebudowa skweru pomiędzy ul. Roosevelta i Targowiskiem nr 2.

OZA-03

Przebudowa chodników wraz z kratką kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu nr 15.

OZA-04

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Grabowej.

OZA-05

Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 w Pile.

OZA-06

Budowa jednostronnego chodnika przy ulicy Kaczorskiej oraz dwóch łącznikach ulicy Kaczorskiej z ulicą Tczewską.

OZA-07

Budowa stanowiska dla autokarów i parkingu dla rodziców dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2.

OZA-08

Przebudowa parkingu na terenie stadionu żużlowego.

OZA-09

Zakup i montaż telebimu stacjonarnego (tablicy wyników) na stadionie przy ulicy Bydgoskiej.

OZA-10

Dalsza wymiana siedzisk na stadionie żużlowym i remont sektora gości.

OZA-11

Przebudowa wejścia na stadion od strony ulicy Bydgoskiej.

OZA-12

Przebudowa trybuny głównej na Stadionie przy ul. Bydgoskiej.

OZA-13

Przebudowa drogi wzdłuż ulicy Malczewskiego od ul. Tucholskiej do Szkoły Podstawowej nr 4.

 

J K

Zdjęcia (4)

Podziel się:
Oceń:
  • TAGI:

 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe