Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

Zamość 22-400
ul. P.S. Wyszyńskiego 4

Do głównych usług kancelarii prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk zaliczają się: formułowanie pism procesowych, wskazanie stronie na przysługujące jej prawa do zgłaszania ekscepcji, pilnowanie dotrzymania przez stronę terminów sądowych, wybór oraz zgłoszenie odpowiednich środków dowodowych. Usługi adwokata kościelnego związane z dokonywaniem czynności dotyczących postępowań w sądach kościelnych są profesjonalne, nastawione na dobro strony oraz kompleksowe. Dzięki temu, czynności procesowe mogą przebiegać sprawnie. Jest to istotne z punktu widzenia samej natury sprawy jaką jest unieważnienie małżeństwa kościelnego.