KMR Consulting Bezpieczeństwo Wybuchowe

KMR Consulting Bezpieczeństwo Wybuchowe
Ożarów Mazowiecki 05-850
Jutrzenki 14

Niektóre elektroniczne systemy detekcji gazów wybuchowych nie tylko sygnalizują o pojawieniu się niebezpiecznych stężeń substancji lotnych w powietrzu, ale także potrafią uruchamiać specjalne urządzenia wykonawcze, dzięki czemu minimalizują lub niemal całkowicie wykluczają prawdopodobieństwo zapłonu i eksplozji w zakładzie pracy. Zanim jeszcze omawiane systemy przeciwwybuchowe zostaną zamontowane, powinna zostać wykonana rzetelna Ocena Zagrożenia Wybuchem (OZW) bądź Ocena Ryzyka Wybuchu (ORW). KMR Consulting specjalizuje się w tego typu usługach.