Aborcja eugeniczna - Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris prowadzi badania naukowe poświęcone kulturze prawnej. Organizowane są spotkania dyskusyjne, sympozja i prelekcje dla społeczności akademickiej i eksperckiej. Zainicjowane działania mają charakter promocyjny i obronny w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Wartościami determinującymi pracę Instytutu są: ochrona wolności religijnej i obywatelskiej, zaakcentowanie wartości dziedzictwa narodowego i formacja młodych prawników.