Centrum doskonalenia - RAZEM LEPIEJ

Centrum doskonalenia nauczycieli RAZEM LEPIEJ oferuje wartościowe szkolenia dla rady pedagogicznej placówek edukacyjnych. Oferowane szkolenia mają na celu odpowiedź na bieżące potrzeby nauczycieli , a także uczniów. W ramach realizowanych działań dostępne są:

  • szkolenia dla rad pedagogicznych online lub stacjonarne,
  • webinaria na wybrany temat,
  • kursy online,
  • kursy trenerskie i coachingowe.