Wycena nieruchomości Świdnica | MT-NIERUCHOMOŚCI

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego MT-NIERUCHOMOŚCI Monika Niedośpiał w Dzierżoniowie oferuje wycenę nieruchomości (lokalowych mieszkalnych i użytkowych, gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynkowych, rolnych, leśnych), zorganizowanych gospodarstw rolnych, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu oraz służebności. Specjalizuje się także w opracowaniach dotyczących opłacalności inwestycji oraz w analizach zasadności naliczenia opłat takich jak renta (opłata) planistyczna.
Firma posiada doświadczenie w kilkuset wycenach - czynny udział w wycenie nieruchomości od 2011 roku. Szczyci się przeprowadzeniem analizy kilku tysięcy aktów notarialnych, niezliczoną ilość godzin spędzonych na analizach rynków nieruchomości, aktywnym przeprowadzaniem sprzedaży/dzierżawy nieruchomości. MT-NIERUCHOMOŚCI obserwuje zachowania stron podczas negocjacji cenowych.
Firma dysponuje pisemnymi rekomendacjami potwierdzającymi należyte wykonywanie usług, ponieważ szanuje czas naszych klientów i wyznaje zasadę:
„Zatrudniaj tych, którzy mają nie tylko umiejętności, ale i pasję. Pamiętaj, że umiejętności są do nauczenia, a pasja jest ciężka do zdobycia.”