Nasza historia ZNTK w Pile

Książka napisana jest pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Tej książki nie będzie w sprzedaży.

Książkę można otrzymać wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę na konto TMMP, nr konta: 27 1020 3844 0000 1102 0048 2273 z dopiskiem "Nasza Historia ZNTK w Pile".

Dalsze informacje - LIST INTENCYJNY i e-mail: [email protected]

Zdjęcia (1)

0,00