Informacja o nadawcy

 • 04.04.2016, 20:20 (aktualizacja 05.11.2021, 11:06)
 • Kamil Ceranowski
Informacja o nadawcy
Obowiązkowa informacja o nadawcy telewizji w sieci kablowej VECTRA S.A.

Telewizja ExpressTV

Kamil Ceranowski –właściciel/nadawca

email. [email protected] / 603 28 00 28

KONCESARIUSZ

Numer koncesji: TK 22/11

Kolejne zmiany i podstawa prawna:

Koncesja Nr TK-0022/11 obowiązuje od dnia 29 marca 2011 r. i wygasa z dniem 28 marca 2021 r.

Pismem z dnia 25 lutego 2020 r. (wniosek o sygnaturze Nr DR.413.6.2020, data wpływu do Biura KRRiT – 2 marca 2020 r.), Kamil Ceranowski wystąpił o udzielenie, w trybie określonym w art. 35a ustawy o radiofonii i telewizji, koncesji na kolejny okres.

KONCESJA

Nr 389/K/2020-TK
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 35a, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1, 3 pkt 4 i ust. 8 - 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku o sygnaturze
Nr DR.413.6.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. Kamila Ceranowskiego zamieszkałego w Złotowie, uzupełnionego pismem z dnia 10 marca 2020 r. o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego na kolejny okres oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 119/2020 z dnia 13 maja 2020 r.

postanawia się

 1. Udzielić Kamilowi Ceranowskiemu zamieszkałemu w Złotowie, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Produkcja Telewizyjna „KONART” Kamil Ceranowski koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr TK-0022/11 z dnia 29 marca 2011 r., udzielonej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „EXPRESS TV”, zwanego dalej „programem”. Program będzie:
 1. oznaczany na ekranie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;
 1. rozpowszechniany nie mniej niż 1 godzinę na dobę 1 raz w tygodniu;
 2. miał charakter wyspecjalizowany – informacyjno-publicystyczny;
 3. tworzony zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku Nr TVK0085/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz na podstawie dotychczas wykonywanej koncesji Nr TK-0022/11 z dnia 29 marca 2011 r.
 4. rozpowszechniany w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego, zwanych dalej „sieciami telekomunikacyjnymi”, przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

 

PRODUKCJA TELEWIZYJNA KONART KAMIL CERANOWSKI

al.Mickiewicza 28 , 77-400 Złotów

NIP: 767 105 37 31
Konto: SBL w Zakrzewie 06894400030008567430000010

Telefon: +48 603 28 00 28
 

Kontak email:

Redakcja telewizji EXPRESSTV w sieci kablowej VECTRA S.A

[email protected]
Internet: www.expresstv.pl
Reklama w telewizji EXPRESSTV w sieci kablowej VECTRA S.A

[email protected]

Redakcja telewizji internetowej PILSKA.TV

[email protected]

Internet: www.pilska.tv.

Redakcja telewizji internetowej 77400.pl

[email protected]

Internet: www.77400.tv.

Reklama oraz usługi w wersji internetowej telewizji

[email protected]

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Tel. 22 597 3000

www.krrit.gov.p

 

 • Pilska.tv to portal internetowy tworzony przez telewizję regionalną nadająca swój program lokalny pod nazwą ExpressTV w sieci Vectra S.A. w miastach województwa wielkopolskiego: Piła, Złotów, Wągrowiec, Rogoźno Wielkopolskie.
 • 10 lat doświadczenia Telewizji ExpressTV w produkcji telewizyjnej, realizacja zleceń dla administracji samorządowej oraz podmiotów gospodarczych.
 • Zasięg w sieci kablowe, około 20 tys gniazd abonenckich.
 • ExpressTV nadaje godzinę premierowego programu dziennie. Naszymi gośćmi są politycy, artyści, muzycy, pracownicy organizacji pozarządowych czy też administracji publicznej.
 • Portal internetowy www.pilska.tv – najważniejsze informacje z regionu, ogłoszenia lokalne, katalog firm, kalendarz wydarzeń
 • Posiadamy w pełni wyposażone studio telewizyjne wraz z systemem wirtualnego studia umożliwiającego tworzenie cyfrowych scenografii
Kamil Ceranowski

Podziel się:Pozostałe