Obróbka CNC w zewnętrznej firmie: jak wyglądają usługi CNC?

  • 15.07.2020, 09:00
  • Grupa Tipmedia
Obróbka CNC w zewnętrznej firmie: jak wyglądają usługi CNC?
Narzędzia sterowane komputerowo pozwalają na uzyskanie doskonałej precyzji i wykonanie dowolnej liczby identycznych przedmiotów, także o skomplikowanych kształtach. W przypadku masowej produkcji jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, ponieważ działa tu prawo skali – jednak wykonanie małych partii często wiąże się z dużymi kosztami. Co więcej, sam koszt urządzeń do obróbki CNC jest ogromny, dlatego wielu producentów decyduje się zlecić wykonanie komponentów zewnętrznym firmom.

Na czym polega obróbka CNC?

Podobnie jak każdy komputer, obrabiarki CNC potrzebują czytelnych instrukcji do wykonania programu. Komunikacja między człowiekiem i komputerem zawsze jest zapośredniczona przez różne interfejsy. Niewątpliwie najbardziej przyjazny dla ludzi jest interfejs graficzny, dlatego to w nim wykonuje się podstawowy projekt. Aby można było go zrealizować, niezbędne jest przetłumaczenie go na język zrozumiały dla maszyny – G-code, czyli zestaw standardowych instrukcji dotyczących ruchu narzędzia i położenia, w jakim ma się znajdować. W ten sposób wycina się zarówno proste kształty w arkuszach blachy, jak i przestrzenne, trójwymiarowe obiekty.

Jak wyglądają usługi CNC?

Stosowanie standardowych formatów plików i języków poleceń, takich jak właśnie G-code umożliwia zlecenie wykonania danego produktu dowolnej firmie, która ma urządzenia umożliwiające wykonanie danej obróbki CNC. Jedną z takich firm jest https://cnc.barosz.pl/uslugi/obrobka-cnc/. Finalizacja zlecenia wymaga oczywiście ustalenia szczegółów kontraktu, a warunki często są najkorzystniejsze przy stałej współpracy. Delegowanie części produkcji na zewnątrz często jest jednak korzystniejsze, ponieważ oszczędza się na zakupie urządzeń, utrzymywaniu hal produkcyjnych czy zatrudnianiu własnych pracowników. Z drugiej strony firma świadcząca usługi CNC realizuje je dla różnych klientów, dzięki czemu jest w stanie szybko zamortyzować koszt zakupu maszyn, a koszty produkcji są stosunkowo niewielkie – zwłaszcza, gdy ma dużo zamówień i w pełni wykorzystuje swój park maszyn.

Grupa Tipmedia
Materiał partnera
Podziel się: