Rozpuszczalniki organiczne do farb i lakierów

  • 05.10.2020, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Rozpuszczalniki organiczne do farb i lakierów
Rozpuszczalniki to z definicji ciecze, które posiadają zdolność to tworzenia roztworów z innymi substancjami i związkami niezależnie od ich stanu skupienia. Używając języka potocznego umożliwiają rozpuszczanie w sobie gazów, cieczy i ciał stałych. Służą do realizacji reakcji chemicznych, pozwalają na ekstrakcję, czyli „wymycie” określonych substancji z wybranych obiektów. Stosuje się je także między innymi do rozcieńczania związków, tak by nie stanowiły zagrożenia w postaci skondensowanej. Z użytku codziennego rozpuszczalniki znamy z ich zdolności czyszczących, a rozpuszczalniki uniwersalne znajdziemy prawdopodobnie w każdym domostwie.

​Rodzaje rozpuszczalników i ich warianty

Klasyfikacja rozpuszczalników zajmuje raczej chemików niż codziennych użytkowników. Bez wdawania się więc w szczegóły możemy tu ograniczyć się do zaznaczenia, że ze względu na własności fizyczne dzielimy je na polarne i niepolarne, ze względu na własności chemiczne – protonowe i aprotonowe, a ze względu na chemiczną budowę substancji na organiczne i nieorganiczne. Ten ostatni podział zajmuje nas o tyle, że to właśnie o organicznych rozpuszczalnikach przeczytasz więcej poniżej. Do nieorganicznych zaliczymy natomiast kwas siarkowy, azotowy, ciekły amoniak lub azot a nawet… wodę. Wśród rozpuszczalników organicznych natomiast znajdują się między innymi ciekłe alkany, areny, alkohole (w ujęciu chemicznym, a nie spożywczym), estry, ketony, aldehydy i wiele innych związków, których nie sposób tu wymienić.

​Wybrane rozpuszczalniki organiczne i ich zastosowanie

Wśród popularnych rozpuszczalników organicznych stosowanych na co dzień także w gospodarstwach domowych znajduje się aceton będący składnikiem zmywaczy do paznokci lub rozpuszczalników do farb, mniej popularny ostatnio octan etylu wykorzystuje się natomiast do zatruwania owadów, ale także jako jeden ze środków do produkcji kawy bezkofeinowej czy elastycznych folii. Toulen (odkryty przez polskiego chemika) znajduje szerokie zastosowanie od produkcji produktów kosmetycznych aż po wytwarzanie materiałów wybuchowych. Popularnie stosowanym rozpuszczalnikiem jest także alkohol etylowy – wykorzystywany w formie czystej, ale także skażonej pod postacią denaturatu. Rozpuszczalniki doskonale radzą sobie z zabrudzeniami, niestraszne im tłuszcze, oleje czy smary. W powszechnym użytku znajdują się także takie, które służą do rozpuszczania farb i lakierów.

​Rozpuszczalniki do farb i lakierów

Jednym z najbardziej popularnych przykładów tego rodzaju substancji jest aceton występujący w formie czystej lub pod postacią zmywaczy do paznokci. Podobnie jak inne rozpuszczalniki uniwersalne, sprawdza się także przy pracach budowlanych lub remontowych. Czasami jednak należy zastosować rozpuszczalniki organiczne specjalnego zastosowania. Rozpuszczalnik ftalowo-karbamidowy stosuje się więc na przykład do farb tego właśnie rodzaju, rozpuszczalnik ftalowy poradzi sobie także z farbami olejnymi. Specjalnego środka (rozpuszczalnika nitro) wymagać będą farby celolozowe i nitrocelulozowe. Przy pracy z blachami dachowymi być może będzie trzeba zastosować z kolei rozpuszczalnika chlorokauczukowego. Jeśli potrzebujemy natomiast pomocy przy rozpuszczeniu farb dwuskładnikowych, wypada sięgnąć po środek epoksydowy. Całą gamę rozpuszczalników organicznych znajdziesz na przykład na stronie https://oqema.pl/. Producent zapewnia możliwość przygotowania kombinacji substancji w dowolnych proporcjach. Znacznie ułatwia to sprawę początkującym.

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: