Kim jest doradca podatkowy?

  • 24.02.2021, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Kim jest doradca podatkowy?
Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Osoba, która posiada wyższe wykształcenie i pragnie wykonywać ten zawód, zobligowana jest do zdania egzaminu państwowego (składającego się z dwóch części – pisemnej i ustnej) oraz do posiadania odpowiedniego stażu pracy i doświadczenia na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego. Doradca podatkowy powinien mieć wysokie kwalifikacje, wiedzę specjalistyczną oraz nieustannie podnosić swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Nad prawidłowym wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych, a doradcy podatkowi są jej członkami.

 

Całość pracy doradców podatkowych, ich funkcjonowanie oraz warunki wykonywania zawodu reguluje ustawa o doradztwie podatkowym. Czynności, jakie wchodzą w zakres obowiązków osób wykonujących ten zawód, także zostały zawarte w powyższej ustawie. A należą do nich m.in: udzielanie porad, czy opinii, prowadzenie ewidencji i ksiąg. Doradcy podatkowi odpowiadają także za deklaracje podatkowe oraz porady z nimi związane na rzecz podatników. W ustawie wymieniono również działanie w charakterze pełnomocnika podczas postępowań podatkowych, a także podczas postępowań kontrolnych. 

Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, nawet po zakończeniu świadczenia usługi. Ponadto, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz świadczenia czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie, z należytą starannością, z zachowaniem przepisów prawa i dobra klienta. Złamanie powyższych zasad może skutkować nawet odebraniem prawa wykonywania zawodu.

Działalność doradcy podatkowego podlega przepisom prawa i zasadom etyki doradców podatkowych. Każdy doradca zobowiązany jest także do posiadania polisy (suma ubezpieczenia jest określona ustawowo).

Mnogość zagadnień o wysokim stopniu specjalności to duże wyzwanie dla doradców podatkowych. Jednym z obszarów specjalistycznych, który cieszy się zainteresowaniem wśród doradców podatkowych są ceny transferowe. Kompetencje związane z tym zagadnieniem doradcy podatkowi mogą zdobywać poprzez liczne szkolenia oferowane na rynku, np. https://cmt-advisory.pl/co-robimy/ceny-transferowe/szkolenia/

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: