Wyzwania producentów z punktu widzenia planowania procesów produkcyjnych?

  • 13.05.2021, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Wyzwania producentów z punktu widzenia planowania procesów produkcyjnych?
Z jakimi problemami muszą borykać się firmy produkcyjne podczas planowania procesów?

Wyzwaniami producentów z punktu widzenia planowania procesów produkcyjnych są: pierwszy to zmienność i nieprzewidywalność popytu, drugi to brak lub niedosyt danych na temat rzeczywistości hali produkcyjnej.
O ile nasilanie się pierwszego zjawiska to tendencja, z którą nie sposób walczyć - większość rynków będzie stawała się coraz bardziej zmienna, a w perspektywie widać zjawisko masowej personalizacji. Krótsze serie kastomizowanych wyrobów, produkowane w odpowiedzi na bardzo zmienne w czasie zapotrzebowanie to na pewno wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za planowanie produkcji. Bez odpowiednich narzędzi trudno sobie wyobrazić jej skuteczne planowanie produkcji w takich warunkach.

Drugi element to niepełne lub nieaktualne informacje dotyczące tego, co faktycznie dzieje się na hali produkcyjnej tzn. stopnia zaawansowania procesów produkcyjnych, zmian w dostępności zasobów produkcyjnych, kluczowych parametrów procesów technologicznych, itp. Hale produkcyjne to miejsca, w których informatyzacja ma jeszcze dużo do zrobienia. Jakkolwiek, składniki idei Przemysłu 4.0, takie jak IoT, Manufacturing Big Data kreślą ambitne punkty odniesienia, jednak często brak podstawowej informacji na temat przebiegu procesu utrudnia, czy wręcz uniemożliwia efektywne zaplanowanie produkcji lub korektę planu w przypadku jakiegokolwiek zakłócenia.

Jakie nowe funkcjonalności zyskały systemy planowania produkcji w trakcie ostatnich dwóch lat pod kątem dzisiejszych wyzwań, problemów produkcyjnych?

Warto wymienić funkcjonalność, która pojawiała się ponownie, w ulepszonej wersji oferowanego przez nas systemie do harmonogramowania produkcji. Jest nią tzw. zapytanie ofertowe. Pozwala ono na udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na pytanie o możliwą datę czy godzinę wykonania określonej ilości wyrobu gotowego. Informacja ta będzie osadzona w kontekście aktualnego harmonogramu produkcyjnego, a więc będą brane pod uwagę dostępne moce produkcyjne. Pod uwagę brana jest również dostępność półproduktów i materiałów kupowanych, niezależnie od tego czy są one dostępne na magazynie, czy też wymagają wyprodukowania czy też zakupienia. System zareaguje generując na niedostępne na magazynie ilości odpowiednio zlecenia produkcyjne lub zlecenia zakupu.

https://www.dsr.com.pl/

Autor:

Dariusz Lewko, Lider Zespołu Konsultantów APS w DSR.

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: