Umowa pożyczki - na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu?

 • 22.04.2020, 14:00
 • Grupa Tipmedia
Umowa pożyczki - na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu?
Przy zaciąganiu nawet najmniejszej chwilówki warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy. To właśnie w tym dokumencie zawarte są szczegółowe warunki pożyczki, które mogą okazać się nieco inne od tych prezentowanych w reklamie.

Sprawdź, na jakie zapisy warto zwrócić uwagę w umowie pożyczkowej, a także jakie są zasady jej zawierania w przypadku zaciągania zobowiązania przez Internet.

Zasady zawierania umowy dotyczącej chwilówki online

Chwilówki to proste i szybkie pożyczki gotówkowe, które znajdziesz na https://www.totalmoney.pl/chwilowki w niewielkiej wysokości i z krótkim terminem spłaty. Proponowane są przez firmy pozabankowe. Najczęściej można z nich skorzystać online, a więc w sposób całkowicie zdalny, bez konieczności odwiedzania placówki pożyczkodawcy.

Zgodnie z przepisami instytucje pożyczkowe udzielające klientom pożyczek do kwoty 255 550 zł muszą przestrzegać zasad określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Jedną z nich jest obowiązek zawierania umowy pożyczki w formie pisemnej. W przypadku zawierania jej na odległość (czyli przez telefon lub Internet) pożyczkobiorca powinien wcześniej otrzymać kompletną informację na temat szczegółowych warunków zaciągnięcia zobowiązania. Ma również prawo do otrzymania bezpłatnego projektu umowy.

W praktyce większość firm oferujących chwilówki online umieszcza wzór takiego dokumentu na swojej stronie internetowej. Właściwa umowa pożyczki jest zwykle przesyłana na adres e-mail pożyczkobiorcy wraz z tzw. formularzem informacyjnym po akceptacji wniosku o finansowanie.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Zakres informacji, jakie powinna zawierać umowa pożyczki, również jest określony w Ustawie o kredycie konsumenckim (art. 30). Znaleźć się w niej powinny między innymi następujące dane:

 • dokładne dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy,
 • określenie rodzaju kredytu – w przypadku chwilówki będzie to pożyczka gotówkowa,
 • czas obowiązywania umowy,
 • całkowita kwota pożyczki,
 • termin i sposób wypłaty pożyczki – np. przelew na rachunek bankowy pożyczkobiorcy niezwłocznie po zawarciu umowy,
 • stopa oprocentowania pożyczki,
 • informacje o innych opłatach i kosztach związanych z zaciągnięciem zobowiązania – np. wysokość prowizji, opłaty przygotowawczej, czy opłat z tytułu windykacji,
 • RRSO oraz całkowita kwota do zapłaty,
 • wysokość odsetek za opóźnienie,
 • zasady i terminy spłaty kredytu – zwykła chwilówka będzie miała wyznaczony jeden termin do spłaty całości zobowiązania, natomiast chwilówka na raty powinna być rozpisana w szczegółowym harmonogramie spłat,
 • skutki braku spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie,
 • zasady odstąpienia od umowy przez pożyczkobiorcę,
 • informacja o ewentualnych kosztach z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki.

Powyższe informacje zawarte są także w Formularzu Informacyjnym, który w sposób syntetyczny (najczęściej w tabeli) prezentuje najważniejsze warunki umowy pożyczki.

Sprawdź również najlepsze oferty kredytów gotówkowych na https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe

Elementy umowy pożyczki, na które warto zwrócić uwagę

Chwilówka jest prostą pożyczką udzielaną często w niewielkiej kwocie, ale jej umowa często składa się z kilku stron zapisanych drobnym drukiem. Mimo to dokładnie przeczytaj całą treść, a podczas lektury w szczególności zwróć uwagę na zapisy dotyczące:

 • danych pożyczkodawcy – sprawdź, czy pokrywają się z danymi widniejącymi na stronie internetowej i czy firma taka widnieje w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych KNF,
 • kosztów pożyczki – sprawdź, czy nie przekraczają one maksymalnych limitów określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim,
 • sposób weryfikacji pożyczkobiorców – jeżeli interesuje Cię chwilówka dla zadłużonych, w umowie znajdziesz informacje, czy pożyczkodawca sprawdza BIK, i czy korzysta z rejestrów dłużników BIG,
 • sposób i termin wypłaty pożyczki – bardzo często w umowie termin wypłaty środków różni się od tego widniejącego na stronie internetowej i okazuje się, że np. chwilówka w 15 minut wypłacana jest w ciągu 7 dni od zawarcia umowy,
 • postępowanie w przypadku opóźnień w spłacie – warto sprawdzić, czy firma przewiduje możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki lub jej refinansowania, czy może od razu przekazuje sprawę do zewnętrznej firmy windykacyjnej,
 • postępowanie reklamacyjne – warto wiedzieć, gdzie ewentualnie składać reklamację i jak długo będzie ona rozpatrywana,
 • sposób przetwarzania danych osobowych – w umowie powinno być dokładnie napisane, do kogo mogą być przekazane dane pożyczkobiorcy i w jakim celu, a także jakie prawa przysługują klientowi w kwestii ich przetwarzania,
 • wzór odstąpienia od umowy – powinien być obowiązkowo dołączony do umowy.

Umowa pożyczki powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jej zapisy powinny być zrozumiałe. W razie wątpliwości skontaktuj się z pożyczkodawcą i poproś o wyjaśnienie niejasnych fragmentów lub zrezygnuj ze skorzystania z usług danej firmy.

Przy zawieraniu umowy chwilówki w sposób zdalny nie musisz składać na niej fizycznie podpisu, jednak mimo to zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich jej warunków. Właśnie dlatego warto dokładnie przeczytać całą treść dokumentu. Pamiętaj również o swoim prawie do odstąpienia od umowy. Możesz to zrobić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: